2.4 | Spiegelstem

Spiegelstem is een interactieve installatie en een veilige ruimte ineen met als doel je emoties te uiten. Met je lichaam en je stem maak je een uniek schilderij, dat visueel laat zien wat je voelt. Aan de hand van dit schilderij kan een constructief gesprek plaatsvinden over emoties. Met andere woorden: Spiegelstem geeft je letterlijk een beeld van je emoties.

NEXT STOP 2022 wordt georganiseerd door: