Tijdens de conferentie NEXT STOP 2022 op woensdag 30 maart in het Akoesticum in Ede werd bekend dat LKCA van start gaat met een onderzoek naar ‘Culturele ecosystemen voor kinderen en jongeren met een beperking in het SO’.  Dit onderzoek brengt kansen en belemmeringen in kaart voor de vorming en versterking van de culturele levensloop van kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs.

Taakverdeling

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om een beleidsagenda op te stellen waarmee de kansen voor een inclusiever systeem voor kinderen en jongeren met een beperking worden vergroot. Het LKCA wil stakeholders stimuleren om ook naar hun rol in het culturele ecosysteem van kinderen en jongeren met een beperking te kijken. Het onderzoek moet ook antwoord geven op welke partijen betrokken zijn bij de culturele levensloop van een kind. Hoe zijn de taken en rollen verdeeld en waar sluiten deze niet goed op elkaar aan?


Eén van de workshops tijdens NEXT STOP 2022: beeldend muziektheater ‘Wolk in de klas’ van Het Houten Huis | foto: Marcel Krijgsman

NEXT STOP 2022

Op woensdag 30 maart 2022 vond in Akoesticum in Ede de derde editie van de conferentie NEXT STOP plaats. Tijdens de conferentie was er ruimschoots aandacht voor cultuur in het speciaal onderwijs, vso en praktijkonderwijs. Onder leiding van dagvoorzitter Thijs de Lange konden bezoekers zich laten verwonderen tijdens het podiumprogramma met Georgios Lazakis van The school of Heart Knocks, inclusief dansgezelschap Misiconi, illustrator en beeldend kunstdocent Saskia Pekelharing en cabaretière Charlotte Glorie, die speciaal voor de gelegenheid een kleine conference schreef.

Online sessies

Naast de podiumvoorstellingen werd er tijdens verschillende workshops kennis opgedaan en gedeeld. In aanloop naar de live conferentie vonden er verschillende online inspiratiesessies plaats. In totaal deden hier enkele honderden deelnemers aan mee. De conferentie werd georganiseerd door Cultuur Oost, Stichting Kunst & Cultuur, Plein C en LKCA.

Cabaretière Charlotte Glorie schreef speciaal voor NEXT STOP 2022 een korte conference incl. dit lied.