Online inspiratiesessie 23 maart | Cluster 1 & 2

Deze online inspiratiesessie, gericht op Cluster 1 & 2 vindt plaats van 15.00 uur tot 17.00 uur via Zoom. Deelname is gratis, aanmelden is wel verplicht.

De sprekers krijgen 10 minuten om te pitchen, daarna kun je als deelnemer met twee van hen nader kennismaken en gaan we in twee rondes uiteen in zelf te kiezen break-out rooms. We sluiten af met een plenaire wrap-up.

 

Ik zie geen steek en toch heb ik alles gezien​

Blindentolken maken theater toegankelijk met live audiodescriptie​.

Door: Arlette Hanson van Komt het zien

Met een visuele beperking naar het theater, festival of evenement? Dat kan! Komt het Zien! maakt met blindentolken theaterbeleving mogelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn. Dankzij live audiodescriptie en een speciale meet & feel inleiding kan iedereen alles volgen. Zo is theater óók leuk als je minder of niets ziet. In de presentatie vertelt Arlette hoe dit precies werkt en ervaar je zelf wat audiodescriptie is.

Sound Gestures  

Geluid en stilte onderzoeken met kinderen en kunstenaars door te kijken, voelen en bewegen. Samen creëren we nieuwe manieren van communicatie. 

Door: David Smeulders van De Appel

Geluid is van iedereen en iedereen heeft een heel unieke manier om geluid te ervaren.  Geluid brengt mensen samen en is belangrijk in de persoonlijkheidsontwikkeling, voor zelfvertrouwen en ontspanning. Geluid is een andere manier van communicatie, waarbij we gevoelens  en wensen kunnen uitdrukken. Er zijn weinig mogelijkheden voor mensen die doof zijn om geluid te ontdekken zonder de invloed van horende mensen. Met Sound Gestures bieden we instrumenten aan kinderen om in de toekomst te gebruiken, om een gezonde en positieve relatie met geluid te ontwikkelen.

Samenwerking NITE (Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble) en Guyot School

In het kader van Beeldentaal, een gezamenlijke aanvraag van het Zorg
Innovatie Forum en culturele instellingen.

Door: René de Haan (NITE) en Anja Nutters (Guyot School)

De presentatie zal gaan over een educatief project van NITE, waarbij dove en slechthorende leerlingen van de Guyot School voor VSO uit Haren een aantal weken werken aan het dialogenproject. Een project gekoppeld aan de voorstelling Before/After. Een samenwerking in het kader van inclusiviteit binnen de theatersector. Waarbij NITE ook veel heeft geleerd over het toegankelijk maken van de voorstellingen voor doven en slechthorenden met behulp van het inzetten van tolk Nederlandse gebarentaal.

Dans op een Cluster 2 school

Hoe Holland Dance Festival dans mogelijk maakt voor iedereen.

Door: Yolanda van der Heijden van Holland Dance Festival

Ze houdt zich zowel op het gebied van educatie als participatie al jaren bezig met lessen voor dansers met en zonder beperking. Binnen het speciaal onderwijs voor cluster 2, werkt ze sinds een aantal jaren samen met partnerschool Cor Emous (onderdeel van het VierTaal). Op deze school hebben leerlingen communicatieve problemen.

Veelal doordat ze slechthorend (SH) zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Zij hebben moeite met contact leggen, doordat ze bijvoorbeeld niet goed begrijpen wat er gezegd wordt en/of zichzelf niet goed kunnen uitdrukken.

In de danslessen wordt aangesloten op thema’s die in de klas aan bod komen, waardoor een mooie verbinding ontstaat. Doordat leerlingen zich meer fysiek kunnen uiten in de dansles, dan ze in het normale leven kunnen, zien we dat kinderen meer uit hun schulp kruipen en zich sterker en zekerder gaan voelen. Hun zelfvertrouwen krijgt een boost en dat helpt ze verder op weg in de algemene ontwikkeling.

NEXT STOP 2022 wordt georganiseerd door: