Sessie 1.1 | Met kunst het leren op school verdiepen

In deze workshop nemen we jullie mee in ons onderzoek om Visual Thinking Strategies (VTS) en procesgerichte didactiek (PGD) te verbinden.  Wij denken dat VTS en de PGD elkaar kunnen versterken.

De PGD faciliteert het brein om in de creatieve flow te komen, om buiten de eigen kaders te denken. Didactische stappen zorgen er bij de leerlingen voor dat het brein zich opent, nieuwsgierig wordt, zich vult met inspiratie en meerdere mogelijkheden onderzoekt. Om dit goed te kunnen begeleiden is een omslag nodig van resultaatgericht naar procesgericht denken en handelen. Echter, vaak weten leerkrachten niet welke vragen ze kunnen stellen om dit proces te begeleiden.

VTS gáát over het stellen van vragen. Het is een beproefde aanpak die leerlingen uitnodigt om open en zonder oordeel waar te nemen, te onderzoeken en te interpreteren. De aanpak bestaat uit 3 vragen die leerlingen laat luisteren naar – en voortbouwen op elkaars observaties en ideeën. De vragen zijn open. Als je ze ziet denk je: ja, zo simpel kan het toch niet zijn…

Deze workshop

  • Wordt gegeven door:
    Ellie van den Bomen en Karin Kotte
  • Is geschikt voor SO, SBO, VSO en Pro
  • Voor deze sessie zijn in totaal 17 plekken beschikbaar. Je kunt je aanmelden voor de workshop als je in het bezit bent van een ticket.

Tickets bestellen

NEXT STOP 2022 wordt georganiseerd door: