Sessie 2.3 | Scaffolding in het cluster 3 onderwijs

In elke les kan het voorkomen dat leerlingen niet meer weten hoe ze verder moeten. Zo ook in een kunstles in het cluster 3 onderwijs. Hoe kan de leerkracht leerlingen op weg helpen?

Binnen de Onderzoeksgroep Kunsteducatie, in de onderzoekslijn Curious Minds-Kunsteducatie van de Hanzehogeschool Groningen wordt hier onderzoek naar gedaan. We hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop leerkrachten leerlingen van de Groninger Buitenschool en de Prins Johan Friso Mytylschool hulp kunnen bieden in beeldende lessen. Dit zijn cluster 3 scholen voor leerlingen met een langdurige ziekte.

Een pedagogisch-didactische strategie om hulp te bieden aan leerlingen is scaffolding. Scaffolding is een interactief proces waarin de leerkracht en de leerling samen, vaak in stapjes, het gat tussen huidige en volgende vaardigheidsniveaus overbruggen. De behoefte aan wat de leerling zelfstandig kan, verandert in de loop van het proces mee. Scaffolding draagt bij aan het zelfstandig leren van leerlingen.

In deze sessie presenteren we de resultaten van onderzoek naar scaffolding in kunstlessen op de Groninger Buitenschool en Prins Johan Friso Mytylschool. In dit onderzoek coachten we leerkrachten in het toepassen van een scaffoldingmodel en onderzochten we de effecten ervan voor leerkrachten en leerlingen. We presenteren hoe het scaffoldingmodel eruit ziet en hoe je het kunt toepassen in de les.

Deze workshop

  • Wordt gegeven door: Maret Hans, Karlijn de Groot, Ineke Haakma

  • Is geschikt voor: PO, SO, VSO, SBO  en Praktijkonderwijs

Tickets bestellen

NEXT STOP 2022 wordt georganiseerd door: